Metòd nou an

Fon Inovasyon pou Dwa Timoun yo se yon defi kolektif pou bay sektè dwa timoun nan atravè lemonn plis fòs epi transfòme li kote n ap devlope  pouvwa kay aktivis jèn yo ak alye yo. Nou se yon fon sibvansyon ak donatè kominote aprantisaj.

Nan yon patenarya avèk moun k ap finanse yo, aktivis jèn yo, pratikan yo, ak alye yo, nou kiltive inovasyon ak kolaborasyon pou dechouke rasin ki lakòz vilnerabilite timoun yo epi ranfòse rasin ki ankouraje devlopman byennèt yo.

Kòm yon pati nan travay nou an, CRIF angaje li nan:

Mobilize resous ak mete lajan nan men aktivis jèn yo

Lanse nouvo envestisman nan pouvwa aktivis jèn yo ak alye yo-ki òganize otou yon seri resipyan tematik pou motive aksyon ak nouvo refleksyon.

Chanjman nan pratik filantwopik

Santre ak mete konfyans nan rèv, eksperyans yo te viv, objektif yo ak lidèchip kay timoun ak jèn, atravè sibvansyon patisipatif ak lòt pratik inovatè.

Motive chanjman nan naratif

Pataje istwa ki gen plis nyans sou enpak vyolans sistemik, opresyon, privasyon, ak povrete sou lavi jèn yo.

Ranfòse responsablite pou timoun ak jèn yo

Bati yon kominote finansye dinamik ki dedye a solidarite ak aprantisaj ki baze sou yon sikonskwipsyon pwisan konpoze ak timoun ak jèn, e travay avèk kouraj nan entèseksyon pouvwa jèn yo, fason pou òganize, ak dwa timoun yo.